Cranesafety - logo

Wiemy jak chronić ludzi pod suwnicami

System Crane Safety zapewnia bezpieczeństwo pracowników znajdujących się bezpośrednio w polu operacyjnym suwnic. 

Wspiera operatorów suwnic pomostowych, bramowych i wspornikowych

Ostrzega przed zderzeniem ładunku/haka z człowiekiem

Blokuje możliwość przenoszenia ładunku nad ludźmi

Bezpieczna współpraca z suwnicami

Skupiamy się na bezpieczeństwie twoich pracowników

Analiza raportów z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz publikacji naukowych pokazuje, że głównym źródłem wypadków przy suwnicach jest czynnik ludzki.

Podczas 40% czasu pracy operator suwnicy nie ma pełnego oglądu przenoszonego ładunku oraz przestrzeni operacyjnej pod nim.

Skomplikowany proces produkcyjny, włączenie ciągów komunikacyjnych oraz transport dużych elementów podnoszą ryzyko wystąpienia wypadków.

Operator zmuszony jest dzielić swoją uwagę pomiędzy realizację zadania a zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich. W przypadku środowiska operacyjnego suwnic, narażonego na ogromny hałas i duże odległości, taka złożona praca jest bardzo trudna.

operator suwnicy w kabinie